[Af: Diverse deltagere på #BSD-DK]

Q: Hvordan får jeg min BSD til at vise danske tegn på konsollen?

A: Det varierer fra OS til OS.

På FreeBSD:

Tilføj flg. til /etc/rc.conf:

keymap="danish.iso"
font8x16="iso-8x16"

På NetBSD:

Tilføj flg. til /etc/rc.conf:

wscons=YES

Ret i /etc/wscons.conf linien med #encoding til:

encoding dk

På OpenBSD:

echo dk > /etc/kbdtype

På OSX:

Terminal -> vindue indstillinger
Vælg skærm i dropdown boksen
iso latin 1

Fælles for alle OS:

Sørg for at LC_CTYPE environment variablen er sat til da_DK.ISO8859-1 eller da_DK.ISO_8859-1

Du kan (på FreeBSD) få en liste over mulige danske localer med:

locale -a | grep -i da

Ofte vil der være to kopier af det samme locale, hvor navnet er tilføjet en '' i den ene. Man sætter LCTYPE sådan:

I sh og bash:

LC_CTYPE=da_DK.ISO8859-1; export LC_CTYPE

I csh og tcsh:

setenv LC_CTYPE da_DK.ISO8859-1