BSD-DK

BSD-DK er et akronym for "*BSD UNIX bruger gruppe i Danmark". Med *BSD menes alle operativ systemer baseret på Berkeley Software Distribution versionen af UNIX, som f.eks.:

Generalforsamling 2014

Vi afholdte BSD-DK generalforsamling den 27. august 2014 på CBS. Referat herunder:

1. Valg af dirigent og referent

Peter er dirigent og Alex er referent.

2. Konstatering af om generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Det blev konstateret at GF var lovligt indkaldt. Alle er enige.

3. Bestyrelsens beretning.

Tyk forklarer at aktiviterne primaert har vaeret fokuseret omkring HH, da vores store attraktion ift. OSD ikke har været afholdt. Der er dog stadig megen aktivitet på IRC.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Tykling fremlaegger regnskab: der er nu 678,50. Der har vaeret en donation på 100,-.

Kassereren har kassen.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget.

Vi skal gå efter et 0 resultat.

Budgettet blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen.

esbjerg, ptrf, gransee, ahf, tyk, kralian, borgtu blev valgt til bestyrelsen.

7. Eventuelt.

Tyk foreslår at alle i bestyrelsen skal holde et foredrag. Der er snak om gode lokaler til foredrag i det kommende år.

GF er hermed slut.

8. Konstituering

Thomas som formand, Esbjerg som næstformand, Gransee som kasserer. Resten som menige medlemmer.

Bruger support

BSD-DK er en informations- og teknisk ressource for brugere og administratorer der benytter BSD systemer.
BSD-DK mailing listen, bsd-dk@bsd-dk.dk benyttes til at stille spørgsmål og forhåbentligt få svar, samt at deltage i generelle diskussioner om *BSD.
Begyndere kan ligeledes finde informationer her.
Mailing listen bsd-novice@bsd-dk.dk kan benyttes af folk der er nye til BSD til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.

Info og regler for mailing listerne
Postarkiv

Projekter

At fremme kendskabet til *BSD operativ systemer i Danmark. (Der er for eks. mange kommercielle netværk og Internet Service Providers der bruger FreeBSD som server platform, men stort set ingen er klar over dette faktum).

Følgende modtages gerne: