[Af: Mellerti]

Q: Jeg kan ikke detektere mit (pcmcia / pccard / cardbus) wireless kort på FreeBSD

A: Følgende gælder for FreeBSD 5.2 og nyere. Generelt: /etc/rc.conf : pccard_enable="YES"

For at få cardbussen til at virke på mange bærbare: /boot/loader.conf : hw.pci.allow_unsupported_io_range="1"

Kernel: #Følgende virker nok på de fleste bærbare # PCCARD (PCMCIA) support # Pcmcia and cardbus bridge support device cbb # cardbus (yenta) bridge #device pcic # ExCA ISA and PCI bridges device pccard # PC Card (16-bit) bus device cardbus # CardBus (32-bit) bus :

 # Wireless drivere:
 device     wlan      # 802.11 support
 # Atheros-enheder kræver ath og wlan i kernel:
 device     ath
 device     ath_hal    # Atheros HAL, includes binary component
 # Andre wireless enheder, der findes i GENERIC kernel.
 device     wi       # WaveLAN/Intersil/Symbol 802.11 wireless NICs.
 device     an       # Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs.
 device     awi       # BayStack 660 and others
 device     wl       # Older non 802.11 Wavelan wireless NIC.