[Af: Flemming Jacobsen]

Q: Jeg har glemt mit root password. Hvad gør jeg?

A: Nedenstående virker på FreeBSD. Det burde også virke på Net og Open. [Kan nogen venligst kontrollere det?]

afbryd boot (der hvor den tæller ned) boot -s # Boot i singleuser. tast retur der hvor den spørger om shell mount -a # Mount alle dine filsystemer. # Er ikke strengt nødvendig, men god # hvis du skal lave andet samtidig. chpass -p '' root # Slet root's password. # Du kan også bruge passwd kommandoen # til at sætte et nyt password. pw groupmod wheel -m DitLogin # Gør DitLogin til medlem af wheel # gruppen (så du kan su'e). reboot # Genstart

Husk at sætte et nyt password på root kontoen når boksen er kommet op igen.

Ovenstående kan varieres alt efter stil og lyster. Det viste har dog den klare fordel at det relativt nemt kan dikteres over en telefon til en uerfaren admin (eller chefen ;-)

Hvis du vil forhindre dette trick i at virke, så skal du rette i /etc/ttys: console-linjen skal have rettet "secure" til "insecure" Med denne rettelse så er du nødt til at boote på et andet medie for at tilgå dit system uden root password'et. Jeg vil på det kraftigste fraråde at du retter dette hvis ikke du ved præcis hvad det indebærer.