[Af: Flemming Jacobsen]

Q: Hvordan sørger jeg for at min BSD boks holder korrekt tid via NTP.

A: For at holde tiden synkroniseret med en (eller flere) timeservere v.hj.a. NTP er det vigtigt at boksens ur går nogenlunde korrekt fra starten af (NTP vil ikke fungere hvis uret går 1time forkert - idet den antager at der er et tidszone problem). Almindelig praksis er derfor at man ved boot gør følgende: 1) Sætter tiden til det korrekte. 2) Starter en daemon der holder tiden korrekt. Til 1 bruges normalt ntpdate, og til 2 bruges ntpd. Ntpdate tager en NTP server som argument Ntpd kræver en konfigurationsfil. Denne ligger i /etc/ntp.conf og vil ofte have flg. indhold: driftfile /var/run/ntp.drift server NTPSERVER I ovennævnte fil substitueres NTPSERVER med din ISPs NTP server. Brug flg. server alt efter ISP: CyberCity: ntp1.cybercity.dk (eller ntp2 eller ntp3). TDC: ntp.inet.tele.dk Tiscali: ntp.tiscali.dk (send tilføjelser - se adresse i toppen af dokumentet)

For at starte det hele korrekt ved boot gøres: FreeBSD 4.x: Indsæt flg. i /etc/rc.conf: ntpdate_enable="YES" ntpdate_flags="NTPSERVER" xntpd_enable="YES" FreeBSD 5.x: Indsæt flg. i /etc/rc.conf: ntpdate_enable="YES" # Henter server fra ntp.conf ntpd_enable="YES" NetBSD: Indsæt flg. i /etc/rc.conf: ntpdate=YES # Henter server fra ntp.conf ntpd=YES OpenBSD: Først skal ntpd installeres: cd /usr/ports/net/ntp/stable make install clean Indsæt flg. i /etc/rc.conf.local: ntpdate_flags="NTPSERVER" ntpd_enable="YES" OS-X: Åben Systemindstillinger, "Dato og tid", vælg fanebladet "Netværkstid" og aktiver "fluebenet" indtast den ønskede ntp-server.

Bemærk at når ntpd er startet, så vil der periodisk blive genereret trafik til nettet, hvilket betyder at dette setup ikke er at anbefale for folk på dialup forbindelser.