Referat af BSD-DK Ekstraordinær Generalforsamling 2012

BSD-DK Generalforsamling 2012

1. Valg af dirigent og referent

Alex blev valgt som referent. Tomas blev valgt som dirigent.

2. Konstatering af om GF er lovligt indkaldt

Generalforsamlingen er konstateret lovligt indkaldt.

3. Bestyrelsens beretning

Formanden beretter at der er gået små 9 måneder siden sidste generalforsamling, eftersom der var problemer sidste gang med lovligheden af den indkaldte generalforsamling som medførte at vi måtte afholde en ekstraordinær generalforsamling som blev afholdt 30. november 2011.

Vi afholder stadig Happy Hacking sammen med SSLUG på CBS og møderne er velbesøgt. Udover dette har der i år været flere arrangementer via vores søskendeforeninger som f.eks. DKUUG. Henrik Kramshøj har også afholdt en Network Warrior Camp, der også var velbesøgt af flere BSD-DK medlemmer.

Anton og Rasmus har fået mail arkvitet op igen.

Vi er desværre gået lidt tilbage i medlemstallet.

Aktivteten svinger på mailinglisterne, men folk får svar på de spørgsmål de måtte have.

Foreningen deltog som brugergruppe ved Open Source Days 2012, hvor standen var velbesøgt og fik stor ros fra arrangørene. Ved hjælp fra FreeBSD foundation og Sven Esbjerg havde vi også skaffet lidt swag, som kunne dele ud til deltagerne.

Vi afholdte også et hyggemøde på Savana i Juni hvor vi var ca. 10 deltagere.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Vi har haft udgifter for 300,- til talergaver i løbet af året. Før dette havde vi 878,50 og derefter har vi 578,50 i kassen.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget

Budgettet blev fremlagt og godkendt.

6. Valg til bestyrelsen

Følgende stillede op: tykling, lemontree, notion, ahf, ptrf, grrr, colde, darthmuss og borgtu.

Alle blev valgt.

Bestyrelsen vil gerne sige tak for indsatsen til Kralian. Kralian valgte ikke at stille op igen, for at give plads til de to nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vil også gerne ønske de to nye bestyrelsesmedlemmer, darthmuss og borgtu varmt velkommen.

Bestyrelsen konstituerede sig selv ligesom sidste år, hvilket vil sige:

Formand: Thomas Steen Rasmussen / Tykling Næstformand: Loke Dupont / Colde Kasserer: Tomas Gransee Jensen / Lemontree

7. Eventuelt

Tykling foreslog at vi kunne tage imod BitCoin i foreningen, da det fortsat er et problem at folk ikke går rundt med kontanter til når der skal doneres penge til talergaver efter foredrag. Generalforsamlingen mente at vi skulle undersøge dette i bestyrelsen.

Ptrf nævnte at den siddende bestyrelse havde snakket om at flytte kanalen fra EFnet til Freenode. Vi blev enige om at vi sagtens kunne flytte kanalen officielt, men brugerbasen ville næppe følge med.